Principal Altres Premi Nobel de Recerca

Premi Nobel de Recerca

Data del Premi Nobel
1902
Nom
H.A. Lorentz
Associació amb Columbia
Professor d'EKA de Física Matemàtica, 1905-1906
Data del Premi Nobel
1913
Nom
W. Viena
Associació amb Columbia
Professor d'EKA de Física Matemàtica, 1913
Data del Premi Nobel
1918 (premiat el 1919)
Nom
M. Planck
Associació amb Columbia
Professor d'EKA de Física Matemàtica, 1909
Data del Premi Nobel
1923
Nom
R.A. Millikan
Associació amb Columbia
ColumbiaPh.D., 1895 (el primer doctorat atorgat pel Departament)
Data del Premi Nobel
1938
Nom
E. Fermi
Associació amb Columbia
Facultat, 1939-1946
Data del Premi Nobel
1944
Nom
II Rabi *
Associació amb Columbia
Ph.D. Columbia, Facultat de 1927, 1929-1967 Professor emèrit, 1967-1988
Data del Premi Nobel
1949
Nom
H. Yukawa
Associació amb Columbia
Facultat, 1949-1953
Data del Premi Nobel
1955
Nom
W.E. Xai
Associació amb Columbia
Facultat, 1938-1951
Data del Premi Nobel
1955
Nom
P. Kusch *
Associació amb Columbia
Facultat, 1939-1971
Data del Premi Nobel
1957
Nom
T.D. Lee *
Associació amb Columbia
Facultat, 1953-Actualitat
Data del Premi Nobel
1963
Nom
M. Goeppert-Mayer
Associació amb Columbia
Personal investigador i professorat, 1939-1946
Data del Premi Nobel
1964
Nom
C.H. Townes *
Associació amb Columbia
Facultat, 1948-1961
Data del Premi Nobel
1965
Nom
J. Schwinger
Associació amb Columbia
Columbia B.A., 1936 i Columbia Ph.D., 1939
Data del Premi Nobel
1967
Nom
H.A. Bethe
Associació amb Columbia
Professor visitant, 1948 i 1949
Data del Premi Nobel
1969
Nom
M. Gell-Mann
Associació amb Columbia
Professor visitant, 1954-1955
Data del Premi Nobel
1972
Nom
L. Cooper
Associació amb Columbia
Columbia B.A., 1951 i Columbia Ph.D., 1954
Data del Premi Nobel
1975
Nom
A. Bohr *
Associació amb Columbia
Personal investigador, 1948-1949
Data del Premi Nobel
1975
Nom
J. Aigua de pluja *
Associació amb Columbia
Doctorat Columbia, 1946 i Facultat, 1946-1986
Data del Premi Nobel
1976
Nom
S.C.C. Ting
Associació amb Columbia
Facultat, 1965-1969
Data del Premi Nobel
1978
Nom
A.A. Penzias
Associació amb Columbia
Doctorat Columbia, 1962
Data del Premi Nobel
1979
Nom
S. Weinberg
Associació amb Columbia
Facultat, 1957-1959
Data del Premi Nobel
1980
Nom
V.L. Fitch
Associació amb Columbia
Doctorat Columbia, 1954
Data del Premi Nobel
1981
Nom
A.L. Schawlow
Associació amb Columbia
Personal investigador, 1949-1951
Data del Premi Nobel
1984
Nom
C. Rubbia
Associació amb Columbia
Personal investigador, 1958-1959
Data del Premi Nobel
1988
Nom
L.M. Lederman *
Associació amb Columbia
Doctorat Columbia, 1951 i Facultat, 1951-1979
Data del Premi Nobel
1988
Nom
M. Schwartz *
Associació amb Columbia
Columbia B.A., 1953, Columbia Ph.D., 1958 i Facultat, 1957-1966, 1991-2000
Data del Premi Nobel
1988
Nom
J. Steinberger *
Associació amb Columbia
Facultat, 1950-1969
Data del Premi Nobel
1989
Nom
N. Ramsey
Associació amb Columbia
Columbia B.A., 1935, Columbia Ph.D., 1937 i Facultat, 1942-1946
Data del Premi Nobel
1995
Nom
M. Perl
Associació amb Columbia
Doctorat Columbia, 1955
Data del Premi Nobel
1998
Nom
H. Stormer
Associació amb Columbia
Facultat, 1998-actualitat
Data del Premi Nobel
2018
Nom
A. Ashkin
Associació amb Columbia
Columbia B.A., 1947
Data del Premi Nobel
* Premi Nobel per la feina feta al departament.
Nom
Associació amb Columbia
Data del Premi Nobel ',' class ': [' row_0 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Nom ',' classe ': [' fila_0 ',' col_1 ']}, {' dades ':'

Associació amb Columbia ',' class ': [' row_0 ',' col_2 ']}]' rows = '[[{' data ':'

1902 ',' class ': [' row_1 ',' col_0 ']}, {' data ':'

H.A. Lorentz ',' class ': [' row_1 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Professor d'EKA en Física Matemàtica, 1905-1906 ',' class ': [' row_1 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1913 ',' class ': [' row_2 ',' col_0 ']}, {' data ':'

W. Wien ',' class ': [' row_2 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Professor d'EKA en Física Matemàtica, 1913 ',' class ': [' row_2 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1918 (guardonat amb 1919) ',' class ': [' row_3 ',' col_0 ']}, {' data ':'

M. Planck ',' class ': [' row_3 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Professor d'EKA en Física Matemàtica, 1909 ',' class ': [' row_3 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1923 ',' class ': [' row_4 ',' col_0 ']}, {' data ':'

R.A.Millikan ',' class ': [' row_4 ',' col_1 ']}, {' data ':'

ColumbiaPh.D., 1895 (primer doctorat atorgat pel departament) ',' class ': [' row_4 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1938 ',' class ': [' row_5 ',' col_0 ']}, {' data ':'

E. Fermi ',' class ': [' row_5 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Facultat, 1939-1946 ',' class ': [' row_5 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1944 ',' class ': [' row_6 ',' col_0 ']}, {' data ':'

I.I. Rabi * ',' class ': [' row_6 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Ph.D. Columbia, Facultat de 1927, 1929-1967 Professor emèrit, 1967-1988 ',' class ': [' row_6 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1949 ',' class ': [' row_7 ',' col_0 ']}, {' data ':'

H. Yukawa ',' class ': [' row_7 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Facultat, 1949-1953 ',' class ': [' row_7 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1955 ',' class ': [' row_8 ',' col_0 ']}, {' data ':'

W.E. Lamb ',' class ': [' row_8 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Facultat, 1938-1951 ',' class ': [' row_8 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1955 ',' class ': [' row_9 ',' col_0 ']}, {' data ':'

P. Kusch * ',' class ': [' row_9 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Facultat, 1939-1971 ',' class ': [' row_9 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1957 ',' class ': [' row_10 ',' col_0 ']}, {' data ':'

T.D. Lee * ',' class ': [' row_10 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Facultat, 1953-Actualitat ',' class ': [' row_10 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1963 ',' class ': [' row_11 ',' col_0 ']}, {' data ':'

M. Goeppert-Mayer ',' class ': [' row_11 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Personal investigador i professorat, 1939-1946 ',' class ': [' row_11 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1964 ',' class ': [' row_12 ',' col_0 ']}, {' data ':'

C.H. Townes * ',' class ': [' row_12 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Facultat, 1948-1961 ',' class ': [' row_12 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1965 ',' class ': [' row_13 ',' col_0 ']}, {' data ':'

J. Schwinger ',' class ': [' row_13 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Columbia B.A., 1936 i Columbia Ph.D., 1939 ',' class ': [' row_13 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1967 ',' class ': [' row_14 ',' col_0 ']}, {' data ':'

H.A. Bethe ',' class ': [' row_14 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Professor visitant, 1948 i 1949 ',' class ': [' row_14 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1969 ',' class ': [' row_15 ',' col_0 ']}, {' data ':'

M. Gell-Mann ',' class ': [' row_15 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Professor visitant, 1954-1955 ',' class ': [' row_15 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1972 ',' class ': [' row_16 ',' col_0 ']}, {' data ':'

L. Cooper ',' class ': [' row_16 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Columbia B.A., 1951 i Columbia Ph.D., 1954 ',' class ': [' row_16 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1975 ',' class ': [' row_17 ',' col_0 ']}, {' data ':'

A. Bohr * ',' class ': [' row_17 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Personal investigador, 1948-1949 ',' class ': [' row_17 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1975 ',' class ': [' row_18 ',' col_0 ']}, {' data ':'

J. Aigua de pluja * ',' class ': [' row_18 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Doctorat en Columbia, 1946 i Facultat, 1946-1986 ',' class ': [' row_18 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1976 ',' class ': [' row_19 ',' col_0 ']}, {' data ':'

S.C.C. Ting ',' class ': [' row_19 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Facultat, 1965-1969 ',' class ': [' row_19 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1978 ',' class ': [' row_20 ',' col_0 ']}, {' data ':'

A.A. Penzias ',' class ': [' row_20 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Doctorat en Columbia, 1962 ',' class ': [' row_20 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1979 ',' class ': [' row_21 ',' col_0 ']}, {' data ':'

S. Weinberg ',' class ': [' row_21 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Facultat, 1957-1959 ',' class ': [' row_21 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1980 ',' class ': [' row_22 ',' col_0 ']}, {' data ':'

V.L. Fitch ',' class ': [' row_22 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Doctorat en Columbia, 1954 ',' class ': [' row_22 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1981 ',' class ': [' row_23 ',' col_0 ']}, {' data ':'

A.L. Schawlow ',' class ': [' row_23 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Personal investigador, 1949-1951 ',' class ': [' row_23 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1984 ',' class ': [' row_24 ',' col_0 ']}, {' data ':'

C. Rubbia ',' class ': [' row_24 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Personal investigador, 1958-1959 ',' class ': [' row_24 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1988 ',' class ': [' row_25 ',' col_0 ']}, {' data ':'

L.M. Lederman * ',' class ': [' row_25 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Doctorat en Columbia, 1951 i facultat, 1951-1979 ',' class ': [' row_25 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1988 ',' class ': [' row_26 ',' col_0 ']}, {' data ':'

M. Schwartz * ',' class ': [' row_26 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Columbia B.A., 1953, Columbia Ph.D., 1958 & Faculty, 1957-1966, 1991-2000 ',' class ': [' row_26 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1988 ',' class ': [' row_27 ',' col_0 ']}, {' data ':'

J. Steinberger * ',' class ': [' row_27 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Facultat, 1950-1969 ',' class ': [' row_27 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1989 ',' class ': [' row_28 ',' col_0 ']}, {' data ':'

N. Ramsey ',' class ': [' row_28 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Columbia B.A., 1935, Columbia Ph.D., 1937 & Faculty, 1942-1946 ',' class ': [' row_28 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1995 ',' class ': [' row_29 ',' col_0 ']}, {' data ':'

M. Perl ',' class ': [' row_29 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Doctorat en Columbia, 1955 ',' class ': [' row_29 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

1998 ',' class ': [' row_30 ',' col_0 ']}, {' data ':'

H. Stormer ',' class ': [' row_30 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Facultat, 1998-actualitat ',' class ': [' row_30 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

2018 ',' class ': [' row_31 ',' col_0 ']}, {' data ':'

A. Ashkin ',' class ': [' row_31 ',' col_1 ']}, {' data ':'

Columbia B.A., 1947 ',' class ': [' row_31 ',' col_2 ']}], [{' data ':'

* Premi Nobel per la feina feta al departament. ',' Class ': [' row_32 ',' col_0 ']}, {' data ':' ',' class ': [' row_32 ',' col_1 ']}, {'data': '', 'class': ['row_32', 'col_2']}]] 'sortable =' 0 'class =' ​​table-responsive hidden-xs '>

Articles D'Interès

L'Elecció De L'Editor

Departament de Rehabilitació i Medicina Regenerativa
Departament de Rehabilitació i Medicina Regenerativa
Què és l'espatlla? L'espatlla està formada per diverses capes, incloses les següents: Ossos. La clavícula (clavícula), l’omòplat (omòplat) i l’os superior del braç (húmer). Articulacions. Facilitar el moviment, inclosos els següents: Articulació esternoclavicular (on la clavícula es troba amb l’estèrnum) Articulació acromioclavicular (AC) (on la clavícula es troba amb l’acromió)
L’amor durador que un nen té per un pare a la presó
L’amor durador que un nen té per un pare a la presó
Un estudi de Columbia posa de manifest la importància d’invertir recursos en programes de visites entre pares i fills i el suport social als membres de la família que queden enrere.
Kellen R. Funk
Kellen R. Funk
Kellen R. Funk és historiador legal amb experiència en procediments civils i recursos. Ha escrit sobre la història de les pràctiques de litigis civils als Estats Units, el desenvolupament i la reforma del sistema de fiança nord-americà i els processos jurídics de les esglésies i dels grups religiosos. Funk es va incorporar a la facultat de Dret de Columbia el 2018 després d’acabar el seu doctorat. a la història nord-americana a la Universitat de Princeton, on va ser becari de Porter Ogden Jacobus. El seu primer llibre, The Lawyers 'Code, serà publicat per Oxford University Press el 2020. Explora com la promulgació de 1848 del Field Code de Nova York va configurar el camp del procediment civil nord-americà fusionant la llei i l’equitat, accelerant els recursos de creditors i donant supremacia dels advocats sobre les regles del litigi La beca de Funk combina mètodes d’investigació històrica amb ciència de dades i està pilotant un projecte per digitalitzar els arxius en paper per a gairebé tots els casos civils litigats al comtat de Nova York al segle XIX. Va rebre el premi Harold Berman de la Secció de Dret i Religió de l’American Association of Law School de la Facultat de Dret pel seu article del 2017 al Journal of Law & Religion, Church Corporations and the Conflict of Laws Antebellum America.
Ellie M. Hisama
Ellie M. Hisama
Ellie M. Hisama, professor emèrit de música, va ensenyar a la Universitat de Columbia del 2006 al 2021 com a membre de les àrees de teoria i musicologia històrica. Es va convertir en la degana de la Facultat de Música i professora de música de la Universitat de Toronto el juliol de 2021. Les seves investigacions i docència han abordat qüestions de raça, ètnia, gènere, sexualitat i aspectes socials i polítics.
'Middle of Nowhere', del professor Michele Palermo, fa onades als festivals
'Middle of Nowhere', del professor Michele Palermo, fa onades als festivals
Va guanyar el millor programa de televisió, el millor director i la millor actriu per a Elena Wohl al Festival Internacional de Cinema de Nova York 2021 i també va ser seleccionat com a millor televisió / webisode al Hollywood Just 4 Shorts Festival al maig d’aquest any.
La caça del primer Exomoon pot acabar
La caça del primer Exomoon pot acabar
Els astrònoms de Columbia, David Kipping i Alex Teachey, informen de proves d’una lluna al voltant d’un planeta semblant a Júpiter anomenat Kepler-1625b.
Nokia 9 Pure View 2019 mòbil Preu, especificacions, preu a l'Índia, càmera, preu en USD
Nokia 9 Pure View 2019 mòbil Preu, especificacions, preu a l'Índia, càmera, preu en USD
Nokia 9 Pure View 2019 Preu, especificacions, característiques, configuració de cinc càmeres. Nokia 9 Pure View 2019 USD Preu, data de llançament, Howtrending, bateria...