Mpp

Programa d’actuacions de jazz de Louis Armstrong

Des de la seva fundació el 2001, el Louis Armstrong Jazz Performance Programme (LAJPP) ha crescut dramàticament. Aquest programa vibrant ara inclou disset conjunts de jazz, catorze músics de jazz professionals dotats que ofereixen classes particulars i entrenament de conjunts, un programa de Master Artist visitant, cursos d’improvisació i composició de jazz i una concentració especial en jazz.

Conjunt de Música Àrab

El Columbia Arab Music Ensemble (CAME) és un conjunt d’actuacions dedicat a la música vocal i instrumental de la regió àrab. El repertori del grup, impartit mitjançant transmissió oral i memorització, inclou cançons i peces instrumentals de gèneres populars, populars i clàssics de la regió, emfatitzant l’estructura de Maqam, els cicles de ritme, els gèneres, les pràctiques d’interpretació i