Recursos Humans

Inici

Els recursos humans de la Universitat de Columbia es dediquen a avançar en la missió de la Universitat donant suport al professorat i al personal al llarg de la seva carrera, des de la recerca de feina fins a la nova orientació de contractació, la selecció de beneficis i la planificació de la jubilació, i tot el que hi ha al mig.