Principal Altres Programa de doctorat del Centre Mèdic de la Universitat de Columbia

Programa de doctorat del Centre Mèdic de la Universitat de Columbia

Cites acadèmiques

 • Professor de Neurologia
 • Professor de patologia i biologia cel·lular (a l'Institut de Genètica del Càncer)
Antonio Iavarone, MD

Correu electrònic: ai2102@cumc.columbia.edu

El programa de recerca seguit per Antonio Iavarone busca desentranyar les alteracions biològiques i genètiques que condueixen els subgrups de tumors cerebrals malignes i explotar aquesta informació per a una estratificació terapèutica racional. El grup Iavarone va identificar reguladors mestres de la iniciació i progressió del càncer en diferents subgrups de tumors cerebrals. Van descobrir el primer exemple de fusions genètiques oncogèniques i addictives al tumor en glioblastoma (FGFR3-TACC3) i van informar que les fusions FGFR3-TACC3 desencadenaven la tumorigenesi mitjançant l’activació de la fosforilació oxidativa. Aquestes fusions es troben entre les translocacions cromosòmiques més freqüents en tots els tipus de càncer humà i la FDA va aprovar l’orientació d’aquestes translocacions cromosòmiques amb inhibidors de FGFR. Antonio Iavarone va presidir el grup de treball Pan-Glioma ATLAS-TCGA i el sinodo de neurofibromatosi 1 que va unir investigadors internacionals per formular pautes per al diagnòstic i pronòstic precís dels pacients amb glioma. Mitjançant l’ús de totes les eines informàtiques i experimentals a l’abast, combinen innovacions en ambdues àrees per continuar fent descobriments mecanicistes transformatius i proporcionar terapèutica personalitzada a un nombre creixent de pacients amb tipus de tumors mortals.

Departaments i divisions

 • Departament de Patologia i Biologia Cel·lular
 • Departament de Neurologia

Centres / Instituts / Programes

 • Centre integral del càncer Herbert Irving
 • Institut de Genètica del Càncer

Enllaços

 • Departament de Neurologia de la Universitat de Columbia

Beques NIH

 • THEHUWE1 UBIQUITIN LIGASE REGULA LA MITOSI, L’ESTABILITAT GENOMMICA I L’ONCOGÈNESI (Governador federal)

  1 de juliol de 2019 - 30 de juny de 2024

  MECANISMES DE REGULACIÓ ID2 A GLIOMA (Governador federal)

  1 d'abril de 2019 - 31 de març de 2024

  DISECCIÓ DEL MICROENVIRONMENT TUMORAL DEL GLIOMA A PART DE PACIENTS DE NEUROFIBROMATOSI 1 PER ANÀLISI DE CEL·LULA ÚNICA (Governador federal)

  1 de juliol de 2020 - 30 de juny de 2023

  DISSECCIÓ DEL MICROENVIRONMENT TUMORAL DEL GLIOMA PER ANÀLISI DE CEL·LULA ÚNICA (Privat)

  1 d'abril de 2020 - 31 de març de 2022

  ACORD DE CAMÍ DE LLICÈNCIA (Privat)

  1 de desembre de 2017 - 30 de novembre de 2021

  TOPOLOGIA DE L’EVOLUCIÓ DEL CÀNCER I HETEROGENEITAT (Governador federal)

  19 de maig de 2015 - 30 d'abril de 2021

  EL PAPEL DE LA LZTR1 UBIQUITINA LIGASA A LES CÈL·LULES STEM I AL CÀNCER (Governador federal)

  15 de maig de 2015 - 30 d'abril de 2021

  DETERMINACIÓ DE LA BASE MOLECULAR DE LA SCHWANNOMATOSIS A TRAVÉS DE LA IDENTIFICACIÓ DE SUBSTRATS LZTR1 (Privat)

  116th st & Broadway, Nova York, NY 10027

  1 de juliol de 2019 - 30 de juny de 2020

  TOPOLOGIA DE L’EVOLUCIÓ DEL CÀNCER I HETEROGENEITAT (Governador federal)

  19 de maig de 2015 - 30 d'abril de 2020

  EL PAPEL DE LA LZTR1 UBIQUITINA LIGASA A LES CÈL·LULES STEM I AL CÀNCER (Governador federal)

  15 de maig de 2015 - 30 d'abril de 2020

  EL PAPEL DE LA LZTR1 UBIQUITINA LIGASA A LES CÈL·LULES STEM I AL CÀNCER (Governador federal)

  15 de maig de 2015 - 30 d'abril de 2020

  TOPOLOGIA DE L’EVOLUCIÓ DEL CÀNCER I HETEROGENEITAT (Governador federal)

  19 de maig de 2015 - 30 d'abril de 2020

  IDENTIFICACIÓ DE MECANISMES DE RESISTÈNCIA I COMPOSTOS AMB DUALA ACTIVITAT INHIBITORYRIA CONTRA FUSIONS FGFRTACC (Privat)

  1 de gener de 2018 - 31 de desembre de 2019

  BECA DE SUPORT AL CENTRE DEL CÀNCER (Governador federal)

  1 de juliol de 2014 - 30 de juny de 2019

  ELS MECANISMES QUE CONDUIXEN L'ONCOGÈNESI DEL CERVELL PER FUSIONS DEL GÈ FGFR-TACC (Governador federal)

  2 de juliol de 2014 - 31 de maig de 2019

  ELS MECANISMES QUE CONDUIXEN L'ONCOGÈNESI DEL CERVELL PER FUSIONS DEL GÈ FGFR-TACC (Governador federal)

  2 de juliol de 2014 - 31 de maig de 2019

  (PQB5) RECONSTRUCCIÓ DE XARXES EVOLUTIVES AMB DADES GENOMMIQUES TRANSVERSALS (Governador federal)

  1 d'abril de 2014 - 30 d'abril de 2019

  ESTABLECIMENT DEL PAISATGE GENICMIC I EPIGENOMMIC DE LA SCHWANNOMATOSIS PER A UNA MILLOR COMPRENSIÓ DELS MECANISMES DE LA MALALTIA (Privat)

  Dim 1 2017 - 28 febrer 2019

  IDENTIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE M MODDULS GENÈTICS DE CONDUCTORS A GLIOBLASTOMA (Governador federal)

  10 de desembre de 2013 - 30 de novembre de 2018

  IDENTIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE M MODDULS GENÈTICS DE CONDUCTORS A GLIOBLASTOMA (Governador federal)

  10 de desembre de 2013 - 30 de novembre de 2018

  IDENTIFICACIÓ, CARACTERITZACIÓ FUNCIONAL I EXPLOTACIÓ TERAPÈUTICA DEL PAISATGE INTEGRAT D'ALTERACIONS GENÈTIQUES I EPIGENÈTIQUES EN GLIOMA DE PACIENTS AMB NF1 (Privat)

  publica el calendari de pagament de factures 911 gi

  1 octubre 2015 - Set 30 2018

  (PQB5) RECONSTRUCCIÓ DE XARXES EVOLUTIVES AMB DADES GENOMMIQUES TRANSVERSALS (Governador federal)

  1 d'abril de 2014 - 30 d'abril de 2018

  (PQB5) RECONSTRUCCIÓ DE XARXES EVOLUTIVES AMB DADES GENOMMIQUES TRANSVERSALS (Governador federal)

  1 d'abril de 2014 - 30 d'abril de 2018

  (PQB5) RECONSTRUCCIÓ DE XARXES EVOLUTIVES AMB DADES GENOMMIQUES TRANSVERSALS (Governador federal)

  1 d'abril de 2014 - 30 d'abril de 2018

  ANÀLISI FUNCIONAL I MODELITZACIÓ DE LA FUSIÓ FGFR-TACC EN EL CÀNCER DE CERVELL (Privat)

  Dim 1 2017 - 28 febrer 2018

  IDENTIFICACIÓ DE MECANISMES DE RESISTÈNCIA I COMPOSTOS AMB DUALA ACTIVITAT INHIBITORYRIA CONTRA LES FUSIONS FGFR-TACC (Privat)

  1 de gener de 2016 - 31 de desembre de 2017

  BIOLOGIA DE SISTEMES DE PROGRESSIÓ TUMORAL I RESISTÈNCIA A LES FARMACIES (Governador federal)

  1 de juny de 2012 - 30 d'abril de 2017

  BIOLOGIA DE SISTEMES DE PROGRESSIÓ TUMORAL I RESISTÈNCIA A LES FARMACIES (Governador federal)

  1 de juny de 2012 - 30 d'abril de 2017

  ESTUDI D'EFICACITAT DE TAS-120 A CÈL·LULES GBM PRIMÀRIES QUE PORTEN FUSIONS FGFR-TACC (Privat)

  5 de novembre de 2015 - 4 de novembre de 2016

  IDENTIFICACIÓ DE LA SENSIBILITAT DE LES DROGUES DELS TUMORS ASTROCYTC DE GRAU IV BASAT EN LESIONS GENÈTIQUES (Privat)

  1 de juliol de 2014 - 30 de juny de 2016

  EL PAPER DE LA INACTIVACIÓ CTNND2 AL GLIOBLASTOMA MESENQUÍMIC (Privat)

  1 de juliol de 2014 - 30 de juny de 2016

  IDENTIFICACIÓ DE CAMINS DE TRANSFORMACIÓ ASSOCIATS PER CTNND2 EN GLIOBLASTOMA MESENQUÍMIC AMB MUTAGÈNESI INSERCIONAL (Privat)

  1 de gener de 2014 - 31 de desembre de 2015

  ANÀLISI COMPUTACIONAL DE GLIOMES D'ALT GRAU (Governador federal)

  1 de setembre de 2009 - 31 d'agost de 2015

  EL PAPER DE LES PROTEINSNES ID EN EL DESENVOLUPAMENT TUMORAL I L’ANGIOGÈNESI AL CERVELL (Governador federal)

  1 de juny de 2003 - 31 de juliol de 2015

  EL COMPOST FGFR AZD4547 EN EFECTES VITRO I IN VIVO SOBRE GLIOBLASTOMA MULTIFORME (Privat)

  17 d'octubre de 2013 - 16 d'octubre de 2014

  LA LIGASE UBIQUITINA UREB-1 A LES CÈL·LULES STEM NEURALS I AL CÀNCER (Governador federal)

  1 de setembre de 2008 - 31 de juliol de 2014

  DESENVOLUPAMENT DE LA TERAPÈUTICA ANTI-GLIOMA PERSONALITZADA I ELUCIDACIÓ DE MECANISMES D'ACCIÓ MOLECULARS (Privat)

  1 de gener de 2012 - 31 de desembre de 2013

  MECANISMES I REGULACIÓ DE MODIFICACIONS POST-TRADUCCIONALS DE PROTETENES ID (Governador federal)

  1 de desembre de 2007 - 30 de novembre de 2013

  IDENTIFICACIÓ I VALIDACIÓ DE NOVES ALTERACIONS GENÈTIQUES EN TUMORS DE CERVELL PEDIÀTRIC (Privat)

  1 de juny de 2011 - 30 de juliol de 2013

  EL PAPER DE LES PROTEINSNES ID EN EL DESENVOLUPAMENT I EL CÀNCER DEL SISTEMA NER VOUS (Privat)

  1 de gener de 2007 - 31 de desembre de 2012

  Què és la teoria de la resposta a l'ítem

  BIOLOGIA DE SISTEMES DE PROGRESSIÓ TUMORAL I RESISTÈNCIA A LES FARMACIES (Governador federal)

  30 de setembre de 2009 - 31 d'agost de 2012

  INHIBIDOR DE LA DIFERENCIACIÓ- 2 EN LA REGULACIÓ I EL CÀNCER DEL CICLE CEL·LULAR (Governador federal)

  30 de setembre de 2006 - 31 de juliol de 2012

  LA XARXA TRANSCRIPCIONAL HUWE1-N-MYC COM A NOU OBJECTIU TERAPÈUTIC EN EL GLIOMA MALIGNE (Privat)

  1 de gener de 2010 - 31 de desembre de 2011

Publicacions

 1. Proline Hydroxylation Primes Protein Kinases per a autofosforilació i activació
  Lee SB, Ko A, Oh YT, Shi P, D'Angelo F, Frangaj B, Koller A, Chen EI, Cardozo T, Iavarone A, Lasorella A
  Mol Cell. 2020.
  PMID: 32640193, DOI: 10.1016 / j.molcel.2020.06.021
 2. La senyalització ARS2 / MAGL en cèl·lules mare de glioblastoma afavoreix la auto-renovació i la polarització similar a M2 dels macròfags associats al tumor
  Yin J, Kim SS, Choi E, Oh YT, Lin W, Kim TH, Sa JK, Hong JH, Park SH, Kwon HJ, Jin X, You Y, Kim JH, Kim H, Son J, Lee J, Nam DH , Choi KS, Shi B, Gwak HS, Yoo H, Iavarone A, Kim JH, Park JB
  Nat Comú. 2020.
  PMID: 32532977, DOI: 10.1038 / s41467-020-16789-2
 3. Perfil clínic, molecular i radiòmic dels gliomes amb fusions FGFR3-TACC3
  Di Stefano AL, Picca A, Saragoussi E, Bielle F, Ducray F, Villa C, Eoli M, Paterra R, Bellu L, Mathon B, Capelle L, Bourg V, Gloaguen A, Philippe C, Frouin V, Schmitt Y, Lerond J, Leclerc J, Lasorella A, Iavarone A, Mokhtari K, Savatovsky J, Alentorn A, Sanson M
  Neuro-oncologia. 2020.
  PMID: 32413119, DOI: 10.1093 / neuonc / noaa121
 4. El paisatge molecular de glioma en pacients amb neurofibromatosi 1
  D'Angelo F, Ceccarelli M, Tala, Garofano L, Zhang J, Frattini V, Caruso FP, Lewis G, Alfaro KD, Bauchet L, Berzero G, Cachia D, Cangiano M, Capelle L, de Groot J, DiMeco F, Ducray F, Farah W, Finocchiaro G, Goutagny S, Kamiya-Matsuoka C, Lavarino C, Loiseau H, Lorgis V, Marras CE, McCutcheon I, Nam DH, Ronchi S, Saletti V, Seizeur R, Slopis J, Suñol M, Vandenbos F, Varlet P, Vidaud D, Watts C, Tabar V, Reuss DE, Kim SK, Meyronet D, Mokhtari K, Salvador H, Bhat KP, Eoli M, Sanson M, Lasorella A, Iavarone A
  Nat Med. 2019.
  PMID: 30531922, DOI: 10.1038 / s41591-018-0263-8
 5. La combinació de la qualitat del neoantigen i els infiltrats de limfòcits T identifica els glioblastomes amb la supervivència més llarga
  Zhang J, Caruso FP, Sa JK, Justesen S, Nam DH, Sims P, Ceccarelli M, Lasorella A, Iavarone A
  Biol comú. 2019.
  PMID: 31044160, DOI: 10.1038 / s42003-019-0369-7
 6. El paisatge farmacogenòmic de cèl·lules tumorals derivades del pacient informa de la teràpia oncològica de precisió
  Lee JK, Liu Z, Sa JK, Shin S, Wang J, Bordyuh M, Cho HJ, Elliott O, Chu T, Choi SW, Rosenbloom DIS, Lee IH, Shin YJ, Kang HJ, Kim D, Kim SY, Sim MH , Kim J, Lee T, Seo YJ, Shin H, Lee M, Kim SH, Kwon YJ, Oh JW, Song M, Kim M, Kong DS, Choi JW, Seol HJ, Lee JI, Kim ST, Park JO, Kim KM, Song SY, Lee JW, Kim HC, Lee JE, Choi MG, Seo SW, Shim YM, Zo JI, Jeong BC, Yoon Y, Ryu GH, Kim NKD, Bae JS, Park WY, Lee J, Verhaak RGW, Iavarone A, Lee J, Rabadan R, Nam DH
  Nat Genet. 2018.
  PMID: 30262818, DOI: 10.1038 / s41588-018-0209-6
 7. Els gliomes difusos amb fusió FGFR3-TACC3 tenen trets histopatològics i moleculars característics
  Bielle F, Di Stefano AL, Meyronet D, Picca A, Villa C, Bernier M, Schmitt Y, Giry M, Rousseau A, Figarella-Branger D, Maurage CA, Uro-Coste E, Lasorella A, Iavarone A, Sanson M, Mokhtari K
  Brain Pathol. 2018.
  PMID: 28976058, DOI: 10.1111 / bpa.12563
 8. Una funció metabòlica de la fusió del gen FGFR3-TACC3 en el càncer
  Frattini V, Pagnotta SM, Tala, Fan JJ, Russo MV, Lee SB, Garofano L, Zhang J, Shi P, Lewis G, Sanson H, Frederick V, Castano AM, Cerulo L, Rolland DCM, Mall R, Mokhtari K, Elenitoba-Johnson KSJ, Sanson M, Huang X, Ceccarelli M, Lasorella A, Iavarone A
  Naturalesa. 2018.
  PMID: 29323298, DOI: 10.1038 / nature25171
 9. Evolució clonal del glioblastoma en teràpia
  Wang J, Cazzato E, Ladewig E, Frattini V, Rosenbloom DI, Zairis S, Abate F, Liu Z, Elliott O, Shin YJ, Lee JK, Lee IH, Park WY, Eoli M, Blumberg AJ, Lasorella A, Nam DH , Finocchiaro G, Iavarone A, Rabadan R
  Nat Genet. 2016.
  PMID: 27270107, DOI: 10.1038 / ng.3590
 10. El perfilat molecular revela subconjunts i vies de progressió biològicament discrets en glioma difús
  Ceccarelli M, Barthel FP, Malta TM, Sabedot TS, Salama SR, Murray BA, Morozova O, Newton Y, Radenbaugh A, Pagnotta SM, Anjum S, Wang J, Manyam G, Zoppoli P, Ling S, Rao AA, Grifford M , Cherniack AD, Zhang H, Poisson L, Carlotti CG, Tirapelli DP, Rao A, Mikkelsen T, Lau CC, Yung WK, Rabadan R, Huse J, Brat DJ, Lehman NL, Barnholtz-Sloan JS, Zheng S, Hess K , Rao G, Meyerson M, Beroukhim R, Cooper L, Akbani R, Wrensch M, Haussler D, Aldape KD, Laird PW, Gutmann DH,, Noushmehr H, Iavarone A, Verhaak RG
  Cèl·lula. 2016.
  PMID: 26824661, DOI: 10.1016 / j.cell.2015.12.028
 11. Detecció, caracterització i inhibició de fusions FGFR-TACC en glioma de tipus salvatge IDH
  Di Stefano AL, Fucci A, Frattini V, Labussiere M, Mokhtari K, Zoppoli P, Marie Y, Bruno A, Boisselier B, Giry M, Savatovsky J, Touat M, Belaid H, Kamoun A, Idbaih A, Houillier C, Luo FR, Soria JC, Tabernero J, Eoli M, Paterra R, Yip S, Petrecca K, Chan JA, Finocchiaro G, Lasorella A, Sanson M, Iavarone A
  Clin Cancer Res. 2015.
  PMID: 25609060, DOI: 10.1158 / 1078-0432.CCR-14-2199
 12. El paisatge integrat de les alteracions genòmiques del conductor en el glioblastoma
  Frattini V, Trifonov V, Chan JM, Castano A, Lia M, Abate F, Keir ST, Ji AX, Zoppoli P, Niola F, Danussi C, Dolgalev I, Porrati P, Pellegatta S, Heguy A, Gupta G, Pisapia DJ , Canoll P, Bruce JN, McLendon RE, Yan H, Aldape K, Finocchiaro G, Mikkelsen T, PrivéGG, Bigner DD, Lasorella A, Rabadan R, Iavarone A
  Nat Genet. 2013.
  PMID: 23917401, DOI: 10.1038 / ng.2734
 13. Fusions transformadores de gens FGFR i TACC en glioblastoma humà
  Singh D, Chan JM, Zoppoli P, Niola F, Sullivan R, Castano A, Liu EM, Reichel J, Porrati P, Pellegatta S, Qiu K, Gao Z, Ceccarelli M, Riccardi R, Brat DJ, Guha A, Aldape K , Golfinos JG, Zagzag D, Mikkelsen T, Finocchiaro G, Lasorella A, Rabadan R, Iavarone A
  Ciència. 2012.
  PMID: 22837387, DOI: 10.1126 / science.1220834
 14. La xarxa transcripcional per a la transformació mesenquimal de tumors cerebrals
  Carro MS, Lim WK, Álvarez MJ, Bollo RJ, Zhao X, Snyder EY, Sulman EP, Anne SL, Doetsch F, Colman H, Lasorella A, Aldape K, Califano A, Iavarone A
  Naturalesa. 2010.
  PMID: 20032975, DOI: 10.1038 / nature08712

Per obtenir una llista completa de publicacions, visiteu PubMed.gov

Articles D'Interès

L'Elecció De L'Editor

Departament de Rehabilitació i Medicina Regenerativa
Departament de Rehabilitació i Medicina Regenerativa
Què és l'espatlla? L'espatlla està formada per diverses capes, incloses les següents: Ossos. La clavícula (clavícula), l’omòplat (omòplat) i l’os superior del braç (húmer). Articulacions. Facilitar el moviment, inclosos els següents: Articulació esternoclavicular (on la clavícula es troba amb l’estèrnum) Articulació acromioclavicular (AC) (on la clavícula es troba amb l’acromió)
L’amor durador que un nen té per un pare a la presó
L’amor durador que un nen té per un pare a la presó
Un estudi de Columbia posa de manifest la importància d’invertir recursos en programes de visites entre pares i fills i el suport social als membres de la família que queden enrere.
Kellen R. Funk
Kellen R. Funk
Kellen R. Funk és historiador legal amb experiència en procediments civils i recursos. Ha escrit sobre la història de les pràctiques de litigis civils als Estats Units, el desenvolupament i la reforma del sistema de fiança nord-americà i els processos jurídics de les esglésies i dels grups religiosos. Funk es va incorporar a la facultat de Dret de Columbia el 2018 després d’acabar el seu doctorat. a la història nord-americana a la Universitat de Princeton, on va ser becari de Porter Ogden Jacobus. El seu primer llibre, The Lawyers 'Code, serà publicat per Oxford University Press el 2020. Explora com la promulgació de 1848 del Field Code de Nova York va configurar el camp del procediment civil nord-americà fusionant la llei i l’equitat, accelerant els recursos de creditors i donant supremacia dels advocats sobre les regles del litigi La beca de Funk combina mètodes d’investigació històrica amb ciència de dades i està pilotant un projecte per digitalitzar els arxius en paper per a gairebé tots els casos civils litigats al comtat de Nova York al segle XIX. Va rebre el premi Harold Berman de la Secció de Dret i Religió de l’American Association of Law School de la Facultat de Dret pel seu article del 2017 al Journal of Law & Religion, Church Corporations and the Conflict of Laws Antebellum America.
Ellie M. Hisama
Ellie M. Hisama
Ellie M. Hisama, professor emèrit de música, va ensenyar a la Universitat de Columbia del 2006 al 2021 com a membre de les àrees de teoria i musicologia històrica. Es va convertir en la degana de la Facultat de Música i professora de música de la Universitat de Toronto el juliol de 2021. Les seves investigacions i docència han abordat qüestions de raça, ètnia, gènere, sexualitat i aspectes socials i polítics.
'Middle of Nowhere', del professor Michele Palermo, fa onades als festivals
'Middle of Nowhere', del professor Michele Palermo, fa onades als festivals
Va guanyar el millor programa de televisió, el millor director i la millor actriu per a Elena Wohl al Festival Internacional de Cinema de Nova York 2021 i també va ser seleccionat com a millor televisió / webisode al Hollywood Just 4 Shorts Festival al maig d’aquest any.
La caça del primer Exomoon pot acabar
La caça del primer Exomoon pot acabar
Els astrònoms de Columbia, David Kipping i Alex Teachey, informen de proves d’una lluna al voltant d’un planeta semblant a Júpiter anomenat Kepler-1625b.
Nokia 9 Pure View 2019 mòbil Preu, especificacions, preu a l'Índia, càmera, preu en USD
Nokia 9 Pure View 2019 mòbil Preu, especificacions, preu a l'Índia, càmera, preu en USD
Nokia 9 Pure View 2019 Preu, especificacions, característiques, configuració de cinc càmeres. Nokia 9 Pure View 2019 USD Preu, data de llançament, Howtrending, bateria...